По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Допълнителен трудов договор за шофьор на тежкотоварен автомобил
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Допълнителен трудов договор за шофьор на тежкотоварен автомобил

Публикувано на 07.12.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Шофьор на тежкотоварен автомобил е назначен по трудов договор на пълно работно време - 8 часа. Излиза в неплатен отпуск за 1 месец. Може ли през този месец да сключи трудов договор с друга фирма за пълно работно време?

   Ако няма изрична забрана или задължително условие в основния трудов договор, работникът или служителят има право да сключи трудов договор за допълнителен труд при друг работодател през време на неплатен отпуск по основния договор. Работното време по допълнителния трудов договор не зависи от основния договор, тъй като по него лицето е в отпуск. Необходимо е да се спазват задължителните минимални размери на междудневната и седмичната почивка, установени с чл. 152 и 153 от КТ.
Ако по трудовия договор за допълнителен труд лицето работи като шофьор на тежкотоварен автомобил, организацията на работното време и почивките трябва да е съобразено с професионалните изисквания към тази дейност, които се контролират от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.