По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на финансови инструменти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на финансови инструменти

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Имамe въпрос относно осчетоводяване на договор за покупка на дружествени дялове. Дружество Х купува от дружество А 100% от дяловете на дружество В (дружество В не се заличава, а продължава да съществува като впоследствие ща са премине към вливане на дружество Х в дружество В). Дружество Х купува 500 000 дяла всеки с номинал 10 лв. на обща стойност 5 000 000 лв., представляващи 100% от капитала на дружество В. Продажната цена на дяловете е 7 000 0...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.