По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Придобиване на софтуер
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Придобиване на софтуер

Публикувано на 07.12.2018

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Закупихме програма - складова. Тя е на стойност 800 лв. без ДДС. Трябва да я заведа в САП и ДАП. Прагът на същественост е 700 лв. за счетоводни цели.
1. По ЗКПО програмата попада в категория 4 и е с годишна данъчна норма 50%. Така ли е? И евентуално за счетоводни цели пак да е с амортизационна норма - 50%?
2. Относно датата на въвеждане в експлоатаци...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.