По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на приходи от услуги, за които се заплащат такси
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на приходи от услуги, за които се заплащат такси

Публикувано на 07.12.2018

Христо Досев, д.е.с.

    В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от услуги, за които се заплащат такси.
Спазвайки изискванията на приложимия за целта счетоводен стандарт - СС 18 Приходи, приходът следва да се оцени по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение и да се признае във финансовите отчети на отчитащото се предприятие, когато кумулативно са спазени визиран...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.