По тематика > Търговско и облигационно право > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Има ли разлика между “режимите с отложено плащане” и “митническите икономически режими”
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Има ли разлика между “режимите с отложено плащане” и “митническите икономически режими”

Публикувано на 04.12.2018

Експерти

    В бр. 162 на в. “Инфобизнес” може да се намери отговор на въпросите: Какви са предимствата и недостатъците на режимите временен внос и временен износ и какви икономически преференции предоставят те на стопанските субекти? Какви са технологичните особености на контрола при режимите временен внос и временен износ?

   Понятията “режим с отложено плащане” и “митнически икономически режим” са дефинирани в чл. 84, параграф 1 от Рег...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.