По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Наследяване на ЕТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Наследяване на ЕТ

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: През м. май 2018 г. умира физическо лице, което е било регистрирано като ЕТ (нямал е регистрация по ДДС). От дейността като ЕТ има налична стока (обувки) за 20 000 лв. Наследници са съпругата му и двете им дъщери. Съпругата му има регистрирано ЕООД. Как може тя да придобие наличната стока?

   Отговор: Придобиване на стоките (обувки), които са в патримониума на ЕТ от страна на ЕООД, собственост на съпругата на починало...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.