По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на компютърен софтуер
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на компютърен софтуер

Публикувано на 07.12.2018

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Закупили сме софтуерен лиценз - допълнително работно място на стойност 700 лв. без ДДС към съществуващ търговски софтуерен продукт. Как трябва да бъде осчетоводено?

   Отговор: Правата върху компютърните софтуери се отчитат като нематериални активи. Това се основава на параграф 9, буква „а“ от СС 38 Нематериални активи – нематериалните активи могат да се класифицират в група „права за индустриална собственост“, когато...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.