По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Оборотът от доставките на услуги по чл. 97а от ЗДДС не се включва в облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Оборотът от доставките на услуги по чл. 97а от ЗДДС не се включва в облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС

Публикувано на 07.12.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Българско дружество е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС за доставки на услуги в страни от ЕС.
Включва ли се оборотът по чл. 21, ал. 2 при следенето за последните 12 поредни месеца за достигане на 50 000 лева оборот за задължителната пълна регистрация по ЗДДС по чл. 96, или само оборотът от доставките на територията на страната се брои?

   Отговор: Не, оборотът от доставките на услуги по чл. 97а от ЗДДС не се включва в облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от закона. Аргумент за това е обстоятелството, че облагаем оборот за задължителна регистрация формират само сделките, при които възникват доставки с местоизпълнение на територията на страната, в т.ч. доставките, облагаеми с нулева данъчна ставка, и оборотът от получени авансови плащания за доставки с местоизпълнение на територията на страната (без тези за ВОД, получени преди възникването на данъчното събитие за доставката).