По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Данъчни аспекти в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Данъчни аспекти в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Какви са данъчните аспекти по отношение на ЗДДС, ЗКПО в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация на качеството и бракува един от продуктите по реализиран износ от българско ДЗЛ? Българското дружество издава кредитно известие за 100% от стойността на продукта, като същият няма да се транспортира обратно на територия на РБъ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.