По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Отдаването под наем на МПС не изисква притежаването на специален лиценз
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отдаването под наем на МПС не изисква притежаването на специален лиценз

Публикувано на 07.12.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Фирма купува МПС, ползва ДДС. Отдава автомобила под наем на физическо лице.
1. Необходимо ли е да има лиценз за отдаване под наем на МПС?
2. Има ли проблем, че фирмата е ползвала ДДС, понеже МПС се ползва не по предназначение, а се отдава под наем?

   Отговор: В запитването си не давате информация относно данъчния статут по ЗДДС на въпросната фирма, но ако под „тегли ДДС” имате предвид, че при закупуването на МПС тя е ползвала данъчен кредит, то приемаме, че е регистрирана за целите на облагането.
В отговор на първия въпрос може да се отбележи, че за разлика от извършването на специфични видове превози (например таксиметрови превози) отдаването под наем на МПС не изисква притежаването на специален лиценз.
Това, че при придобиването на МПС фирмата е ползвала данъчен кредит, не ограничава правото й да го отдава под наем, тъй като при наемната услуга възниква облагаема доставка, за която се начислява ДДС, т.е. автомобилът се използва за дейност, при която възниква облагаема доставка с право на данъчен кредит. Това се отнася и за автомобилите, които се приемат за „леки” по смисъла на т. 5 от § 1 на ДР от ЗДДС (в запитването не е дадена информация какво е въпросното МПС), тъй като в случая то се използва за отдаване под наем. В такива случаи на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС ограничението за ползване на данъчен кредит, регламентирано с ал. 1, т. 4 на същия член от закона, не се прилага.