По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Счетоводно-правни аспекти на авансовите плащания с доставчици и клиент
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Счетоводно-правни аспекти на авансовите плащания с доставчици и клиент

Публикувано на 04.12.2018

доц. д-р Валентина Станева, ВТУ "Тодор Каблешков"

    В бр. 4 на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Валентина Станева, ВТУ "Тодор Каблешков" отговаря на въпроса: Какви са счетоводно-правните аспекти на авансовите плащания с доставчици и клиенти?
По определение „търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие“ (чл. 286 от ТЗ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.