По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Преоценка на активи по СС 16
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Преоценка на активи по СС 16

Публикувано на 21.12.2018

Христо Досев, д.е.с.

    В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира преоценката на активи по СС 16.
За разлика от принципните постановки на МСФО, където за нетекущите (дълготрайни) активи са възможни два подхода за оценка след първоначално признаване, СС 16 Дълготрайни материални активи дава право на отчитащите се предприятия, избрали НСС като своя счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети, да оценяват своите ДМА сле...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.