По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на бизнес комбинациите
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на бизнес комбинациите

Публикувано на 20.10.2018

Доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Отчитането на бизнес комбинациите се извършва съгласно Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации (от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти). Стандартът регламентира:
- признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращото участие в придобиваното предприятие;
- признаване и оценяване на придобитата репутация в бизнес комбинация или печалбата от изг...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.