По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Размер на платения годишен отпуск след продължителни отпуски на друго основание
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Размер на платения годишен отпуск след продължителни отпуски на друго основание

Публикувано на 07.12.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Работничка ползва отпуск за гледане на малко дете до 2 г. и след това - полагащия се платен годишен отпуск, така че през календарната година фактически отработва само 3 месеца. На колко дни платен годишен отпуск ще има право за същата календарна година? Има ли право да ползва допълнителен отпуск за ненормирано работно време?

   Размерът на платения отпуск за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя, зачетен за същата година при този работодател. От запитването се вижда, че работничката през годината е ползвала отпуск по чл. 164 от КТ, след това - платен годишен отпуск за предходните години. Тези отпуски се зачитат за трудов стаж. През останалите три месеца от годината работничката е била на работа и те се зачитат за трудов стаж. Както се вижда, цялата календарна година се зачита за трудов стаж на работничката и за тази година се полага пълният договорен размер на платения годишен отпуск.
Допълнителният отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ в размер най-малко 5 работни дни се ползва, за да се компенсира отработеното в повече при ненормираното работно време. Следователно, отпуск на това основание може да се ползва само за времето, през което работникът или служителят е бил реално на работа. В случая това са три месеца, тоест една четвърт от годината. За тях работничката ще има право на една четвърт от общия брой на договорените дни платен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ.