По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Инвестиционни имоти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Инвестиционни имоти

Публикувано на 28.12.2018

Иван СИМОВ - д.е.с.

    Инвестиционните имоти не са нищо ново за българската практика. Първоночално през 2002 г. с въвеждането на Национални стандарати за малки и средни предприятия (НСФОМСП) бе приет едноименен стандарт. От началото на 2016 г. с приемането на нов Закон за счетоводството технически НСФОМСП бяха подменени с т.нар. “Национални счетоводни стандарти”, понятие, което същест...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.