По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Попълване на Декларация образец № 1
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Попълване на Декларация образец № 1

Публикувано на 08.01.2019

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Предприятие назначава служител на втори трудов договор по чл111 от КТ. Договорено е служителят да работи 5 дни в месеца по 8 часа извън договореното от служителя работно време по основния трудов договор. Как следва да се попълни декларация обр. 1 и по-конкретно колона 16, 16.1 и 16.7?
В колона 12 Вид осигурен се попълва код 04.

   Отговор: В Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.