По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти

Публикувано на 04.12.2018

Иван СИМОВ - д.е.с.

    Първоначално признаване на инвестиционни имоти
Счетоводното отчитане на придобиването на инвестиционни имоти не се различава от счетоводните операции, отчитащи придобиването на дълготрайни материални активи. Още повече че класифицирането на имотите на инвестиционни и неинвестиционни (т.е. такива, използвани за стопански или административни цели) е от изключителната компетентност на собственика.
Преоценка на инвестиционни имоти след пъ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.