По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на нематериални активи
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на нематериални активи

Публикувано на 11.01.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Българско дружество е регистрирано по ДДС с основна дейност разработка на софтуерни продукти.
Дружеството има разработени собствени софтуери, който отдава за ползване на своите клиенти. Те заплащат абонаментна такса за времето на ползване.
Разработва също софтуер по поръчка на клиенти, който няма право да предоставя на други. Този софтуер е уникален и е предназначен само за конкретния клиент. Правата върху сорс кода на софтуера остава...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.