По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Публикувано на 08.02.2019

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване

    Собственик на ЕООД, който досега се е осигурявал като СОЛ на 510 лв. и не е получавал възнаграждение за положен личен труд, от следващия месец иска да получава възнаграждение за получен личен труд. На каква заплата трябва да се осигурява (възможно ли е пак на минимална, или трябва на МОД), какви осигуровки, данъци и декларации трябва да се подават?

   На основание § 1, т. 26, б. “и” от ДР на ЗДДФЛ за целите на данъчното облаг...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.