По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на финансов лизинг от наемател
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на финансов лизинг от наемател

Публикувано на 08.02.2019

Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител

    В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример отчитането на финансов лизинг от наемател.
В съответствие с изискванията на параграф 4.3 от СС 17 при финансовия лизинг наемателят отчита като задължение към наемодателя общата сума на дължимите наемни плащания и признава наетия актив (лизингова вещ) по по-ниската от двете стойности: справедлива стойност или сегашна стойн...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.