По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Изчисляването на коефициент за годишна корекция при ЧДК по чл. 73 ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Изчисляването на коефициент за годишна корекция при ЧДК по чл. 73 ЗДДС

Публикувано на 08.02.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Във връзка с допълнението на чл. 64, ал. 1 ППЗДДС (допълнена с ДВ, бр. 24/2017) бихте ли дали мнение по следния казус, засягащ изчисляването на коефициент за годишна корекция при ЧДК по чл. 73 ЗДДС:
1. През годината са извършени облагаеми доставки за 11 600 лв....

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.