По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Командироване на сужител в чужбина
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Командироване на сужител в чужбина

Публикувано на 12.02.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Въпрос: Служител в българско дружество е командирован в Холандия за обучение за периода 6-8 септември включително. В случая 6 септември е национален празник, 7 септември е работен ден, а 8 септември (събота) е неработен ден. В какъв размер следва да се изплаща възнаграждението му и прилагат ли се правилата за извънреден труд и работа по време на национален празник за тези 3 дни по време на командировката?

   Отговор: През вре...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.