По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > ДДС за превозни средства, закупени от физически лица, установени в държави - членки на ЕС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ДДС за превозни средства, закупени от физически лица, установени в държави - членки на ЕС

Публикувано на 12.02.2019

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Данъчното третиране по ЗДДС на доставките на употребявани превозни средства, закупени от собственици - физически лица, установени в държави - членки на ЕС, поражда въпроси в две основни направления, свързани със:
- задълженията на българските купувачи за облагането на покупките им с косвени данъци (ДДС и акцизи) и
- преценката дали следващата продажб...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.