По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Получаване на дължимото обезщетение при пенсиониране
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Получаване на дължимото обезщетение при пенсиониране

Публикувано на 12.02.2019

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Желая да се пенсионирам, но без да напускам работа. Ще получа ли обезщетение в размер на 6 заплати, ако не напусна?

   При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя. Това обезщетение е в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.