По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Неправилно отразен документ в отчетните регистри
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Неправилно отразен документ в отчетните регистри

Публикувано на 12.02.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

    Фирма “А” неправомерно издава на фирма “Б” кредитно известие за достигнат бонус оборот в месец октомври 2018. При търговските преговори между фирма “А” и фирма “Б” не се стига до споразумение и затова договорът остава неподписан. Но информацията за неподписания договор между двете фирми късно достига до служителя във фирма “А”, който е издал кредитното известие.
И двете дружества са регистрирани по ДДС. Кредитното известие е предоставено на...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.