По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Основен и допълнителен трудов договор
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Основен и допълнителен трудов договор

Публикувано на 08.03.2019

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право

    Служител ще бъде назначен на 4-часов работен ден. Към момента на назначаването няма друг трудов договор. Какво ще произтече за работодателя, ако сключи с лицето договор за 4-часов работен ден, а впоследствие то сключи договор с друг работодател за 8 часа. Кой договор ще е основен?

   В § 1, т. 12 от ДР на КТ се съдържа легална дефиниция на по...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.