Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 или по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 или по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ

Публикувано на 15.03.2019

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    На 22 октомври тази година едностранно беше прекратен безсрочният ми трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. Считам, че основанието за прекратяване на трудовия ми договор трябва да бъде чл. 328...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...