По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Издаване на фактура
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Издаване на фактура

Публикувано на 15.03.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

    Фирмата ни е производствена и имаме поръчки, които се изпълняват в рамките на 2 или 3 месеца по договор или по направена писмена поръчка. В договора (поръчката) се залага авансово плащане, за което се пуска авансова фактура. В края на предаване на поръчаните изделия се пуска окончателна фактура с приспадане на аванса и приемно-предавателен протокол за изделията.
Но понякога окончателното плащане предшества приемно-предавателния протокол за ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.