По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на ДМА, закупени по оперативна програма
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на ДМА, закупени по оперативна програма

Публикувано на 19.03.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Фирма получава финансиране по ОП “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по договор 592 000 лв., като има 10% съфинансиране.
Допустими разходи по проекта са:
Услуги -163 900 лв.
ДМА на стойност 427 800 лв.
Финансирането е получено през януари 2018 г. на стойност 519 500 лв.
1. С каква стойност се включва ДМА в счетоводния план и какъв срок на ползване?
2. С каква стойност се включва ДМА в данъчния ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.