По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Размер на трудовото възнаграждение, вписван в трудовия договор
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Размер на трудовото възнаграждение, вписван в трудовия договор

Публикувано на 15.03.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Може ли в трудовия договор да се впише размерът на нетното възнаграждение?

   Нетното възнаграждение няма постоянен размер, а се променя в зависимост от получаваните допълнителни трудови възнаграждения (например за трудов стаж и професионален опит, за нощен труд, за извънреден труд, за работа през официалните празници, за постигнати резултати и др.), възнагражденията за платените отпуски, за отпуските при временна неработоспо...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.