По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Здравно осигуряване при продължителен неплатен отпуск
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Здравно осигуряване при продължителен неплатен отпуск

Публикувано на 19.03.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    При продължителен неплатен отпуск по искане на служителя той дължи за своя сметка здравни осигуровки, които внася на каса - при работодател. За 30 работни дни от неплатения отпуск му се зачита трудов стаж. За чия сметка са здравните осигуровки за тези дни?

   За времето на неплатен отпуск по искане на лицето, което не подлежи на здравно осигуряване на друго основание, вноската е за негова сметка (чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “б” о...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.