По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Облагане на земеделски производител
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане на земеделски производител

Публикувано на 12.03.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Регистриран съм като земеделски производител през 2015 г. От м. 02.2018 г. като земеделски производител съм регистриран и по ЗДДС. Избирам доходът от стопанската ми дейност през 2018 г. като ЗП да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
Като новорегистриран земеделски стопанин по ЗДДС, имам ли право на избор по чл. 29...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.