По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Облагаем доход от продажба на имоти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагаем доход от продажба на имоти

Публикувано на 15.03.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: През 2015 година физическо лице учредява право на строеж върху УПИ, което е закупило през 1992 г. за 10 000 лв. Строителната фирма му е издала фактура за „Аванс за СМР срещу отстъпено право на строеж” за 500 000 лв. с ДДС през 2015 г. Лицето ще получи в замяна 3 апартамента. През 2017 година сградата има акт 15, а през 2018 година сградата ще има Акт 16 и Разрешение за ползване.
1. Кога физическото лице е длъжно да подаде декларация...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.