По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Трудов договор с втори работодател
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Трудов договор с втори работодател

Публикувано на 19.03.2019

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възможно ли е едно лице да подпише два трудови договора като продължителността на работното време е 8 часа и по основния, и по допълнителния трудов договор, като последният е с втори работодател, различен от този по основния трудов договор?

   Съгласно чл. 111...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.