По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос

Публикувано на 15.03.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Когато приспадам ДДС по внос по митническа декларация, в дневника за покупките като доставчик фирмата износител по митническа декларация ли трябва да посоча?

   Отговор: По правило правото на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническият документ или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата адми...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.