По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Доставка на услуга от регистрирана за целите на облагането в ЕС фирма
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Доставка на услуга от регистрирана за целите на облагането в ЕС фирма

Публикувано на 19.03.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лиценз за ползване на софтуер от канадска фирма (този софтуер се използва онлайн за озвучаване на видеоклипове). Издадена е фактура без начислено ДДС. Във фактурата канадската фирма е посочила VAT Registration № EU........
1. Тази сделка като услуга ли трябва да се третира или като ВОП на стока?
Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.