По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Запазване на трудовото правоотношение при отдаване предприятието на концесия
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Запазване на трудовото правоотношение при отдаване предприятието на концесия

Публикувано на 12.04.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Прекратява ли се трудовият договор, когато предприятието бъде отдадено под концесия?

   При сключване на договор за концесия трудовият договор не се прекратява, когато (чл. 123а, ал. 1, изр. второ от КТ):
- в предмета на концесията са включени дейности, които са свързани с характера на работата - предмет на трудовия договор, или
- обектът, в който се намира мястото на работа, е включен в обекта на концесията.

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.