По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Прекъсване на срока за изпитване при ползване на законоустановен отпуск
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прекъсване на срока за изпитване при ползване на законоустановен отпуск

Публикувано на 19.04.2019

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право

    Служителка е назначена с трудов договор по чл. 70 КТ със срок на изпитване 6 месеца. В рамките на срока на изпитване същата излиза в отпуск за бременност и раждане. След навършване на 1 година на детето подава молба и за полагащия се платен отпуск и след ползването му подава з...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.