По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Изготвяне на консолидирани финансови отчети
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Публикувано на 19.03.2019

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор

    Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се изисква прилагането на определени консолидационни процедури, каквито не са валидни за индивидуалните финансови отчети.
Консолидирани финансови отчети поначало следва да изготвят всички предприятия майки на икономически групи. Икономическата група включва предприятието майка и неговите дъщерни предприятия, върху които то упражнява конт...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.