По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Промените в ППЗДДС за 2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промените в ППЗДДС за 2019 г.

Публикувано на 19.03.2019

Лиляна ПАНЕВА- данъчен консултант

    В ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г., са обнародвани промени в ППЗДДС, с които се отразяват измененията и допълненията в ЗДДС, обн. в ДВ, бр. 98 от 2018 г., и в правилника се внасят някои редакционни промени.

   По-съществените изменения засягат:
1. Въпроси, свързани с дейността на доставчиците на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.