По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка

Публикувано на 23.04.2019

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работила съм две години в Кипър и от август 2018 г. съм в България. Ще ми се признае ли доходът от там за да получа обезщетение за майчинство? Ще се включи ли в изчисляване на обезщетението?

   В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната с...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.