По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Публикувано на 15.03.2019

Вержиния Заркова - експерт по социално осигуряване

    Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване (КСО).
Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

   Цел на процедурата
Целта на попълването и под...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.