По тематика > Обществени поръчки > Експертни коментари > Предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване на производствения капацитет на предприятията
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване на производствения капацитет на предприятията

Публикувано на 09.04.2019

Мартин ПЕТКОВ – юрист

    1. Фокус на процедурата и основни цели
В края на 2018 г. беше обявен официално прием на проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020.
Крайният срок за кандидатстване по тази процедура е 21 май 2019 г., което дава възможност на кандидатите да подготвят в рамките на относително по-дълъг срок своите...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.