По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Ред за облагане и документиране на доставките на отпадъци и на услугите, свързани с тях
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Ред за облагане и документиране на доставките на отпадъци и на услугите, свързани с тях

Публикувано на 14.05.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Фирмата ни купува материал (метал), като доставчикът фактурира закупените материали и начислява на общо основание 20% ДДС. Ние от наша страна ще обработим материалите (ще ги пресоваме и ще получим метален скрап), като има вероятност да ги продадем в страната, да ги изнесем в трета страна или да ги продадем в ЕС. Купувачът обаче иска във фактурата, която ще продадем, да пише, че продаваме скрап. Въпросът ми е имаме ли право да ползваме дан...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.