По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Прехвърляне на собствеността на автомобил, закупен на лизинг
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прехвърляне на собствеността на автомобил, закупен на лизинг

Публикувано на 21.05.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, е закупило автомобил на лизинг през 2015 г. и е ползвало право на данъчен кредит за покупката. Автомобилът е заведен като дълготраен актив, който ще се амортизира напълно през 2019 г. През 2018 г. дружеството изплати напълно закупения на лизинг актив. Но то се отказва от правото на собственост върху автомобила и желая да го прехвърли на трето лице. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на предстоящ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.