По тематика > Лични данни / GDPR > Експертни коментари > 2019 > Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

Публикувано на 21.05.2019

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Четейки чл. 53, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари: „Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него“, бих искала да попитам: изискването на документ за самоличност и снемането на копие от него в този случай в противоречие ли е с Регламент (ЕС) 2016/679 или не?

   Отговор: Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физиче...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.