По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Зачитане на трудов стаж при друг работодател
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Зачитане на трудов стаж при друг работодател

Публикувано на 14.05.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    При започване на работа при друг работодател на длъжност, която не е сходна с предишните длъжности, следва ли работодателят да ми признае изцяло трудовия стаж, придобит до 2007 г., независимо от несходството в длъжностите?

   За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов догов...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.