По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Обратно начисляване на ДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Обратно начисляване на ДДС

Публикувано на 14.05.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Ние сме българско дружество - корабен оператор. За осъществяване на нашата дейност сме сключили договор с румънската Национална компания - Администрация на речните пристанища на Дунав (NC APDF SA), по силата на който последната ни предоставя рампа за приставане на румънския бряг, за което ние заплащаме цена, за която в договора не е определено дали е със или без ДДС.
На запитване от наша страна NC APDF SA с тяхно писмо № 4685/12.10.2018 г. ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.