По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Счетоводното отчитане и представяне на обвързаните с активи дарения
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Счетоводното отчитане и представяне на обвързаните с активи дарения

Публикувано на 17.05.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Дружество - ООД, регистрирано по ЗДДС, има отпуснато финансиране по програма от 2016 г., и приключва в месец февруари 2018 г. Какво е данъчно и счетоводно отразяване на операции по финансиране на разходи за заплати и закупуване на ДМА?

   Счетоводното отчитане и представяне на обвързаните с активи дарения и обвързаните с приходи дарения за предприятията, изготвящи своите финансови отчети на база НСС, са регламентирани в СС 20...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.