Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 6
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 6

Публикувано на 14.05.2019

експерти от МТСП

    Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да смятаме, че договорът е недействителен при условие, че работникът/служителят не отговаря на изискването по длъжностна характеристика за степен на образование и специалност?

   От запитването не става ясно в кой момент е установено несъответствието между изискванията за степен на образование и специалност н...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...