По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 6
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 6

Публикувано на 14.05.2019

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да смятаме, че договорът е недействителен при условие, че работникът/служителят не отговаря на изискването по длъжностна характеристика за степен на образование и специалност?

   От запитването не става ясно в кой момент е установено несъответствието между изискванията за степен на образование...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.